Aktivitetsoversigt

Opgaveoversigt:

 

Hovedopgaver

Mål

Ansvarlig

Branding af lokalområdet

Synliggørelse af lokalområdet i forhold til tilflyttere og investorer. Undersøgelse af hvad der er specielt for vort lokalområde. Antropolog studerende Carina B. Godskesen.

Iflg artikel i VAF bliver kendetegnene ambitioner og kreativitet

Er nu sat i gang på kommunens hjemmeside

Andreas

Bæredygtigheds-agenter

I samarbejde med Grønt Forum at uddanne 2 personer (2 weekendkurser over ½ år) fra lokalområdet, der efterfølgende skal igangsætte relevante lokale aktiviteter. Miljøministeriets ildsjælspulje støtter gennemførelsen af projekterne. Trods flere opslag har der ikke vist sig interesserede borgere

Andreas

Børkop Handelsliv

Handelscentrum og nytilflyttere:

 

At få Børkop handels- og erhvervsforening og andre foreninger til at arbejde samen til gavn for den totale handel i Børkop

At få lokalområdets borgere til at handle mere i lokalområdets butikker

At få koordineret lokale aktiviteter, så de får størst muligt effekt

At få større udbytte af de mange unge familier, der hver uge handler i Rema 1000.

 

Status:
Aktiviteter i bycentrum. Styregruppe bestående af Helle fra Børkop Handels - og erhvervsforening, Rene Hansen fra Børkop Lokalråd og reklamekonsulent Anette Jensen, Trekantens folkeblad og Konsulent Bent Jacobsen.

Gruppen sammenlægning med Børkop Handels- og Erhvervsforenings eget aktivitetsudvalg

 

Flere butikker i centrum: Styregruppe bestående af Marlene Hasen, Børkop Handels- og erhvervsforening, Dorte Christiansen, Børkop Lokalråd. Bent Jacobsen er tilknyttet denne gruppe som konsulent.

 

Byfornyelsesplan for Børkop Centret: Peder Hummelmose, Vejle Kommune, Leif Skov, Vejle Byråd Kommune, Sanne Lomholt, Børkop Handels- og Erhvervsforening, Andreas Kærgård, Børkop Lokalråd, Rene Hansen, Børkop Lokalråd, Henrik Daugbjerg, Børkop Lokalråd,

Søren Jansen, Jansen ejendomme (udlejer), Bent Jacobsen, (udlejer).

 

Planlagt møde den 9. november kl 16,00 - 18,00.

Rene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rene

 

 

 

 

 

 

Dorte

 

 

 

 

Andreas

Børkop Station

 

Stationsbygningen

Overgangen mellem perronerne

Læskur i midten

1.    At få sikret en problemfri overgang fra perron 1 til perron 2 - Bane Danmark

 

Status:

 

1)   Besøg af transportminister Hans Chr. Schmidt den 9. november 2015 kl. 12,00

 

Ditte

 

 

 

De unges Børkop

Skabe aktiviteter, der bidrager til, at det er sjovt at være ung i Børkop samt til at man som ung passer på /tager ansvar for de ting, der stilles til rådighed.

 

Status:

 

Arbejdsgruppen arbejder med

1)   Etablering af et ungested og værested for psykisk syge på Fristedet i samarbejde med Englystskolen

Dorte

Dialog og samarbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

Børkop Lokalråd arbejder nu sammen med følgende arbejdsgrupper:

 

1)   Iværksætterhus -tovholder Torben Nielsen

2)   Ungehus - tovholder Dorte Christiansen

3)   Spillested - tovholder Arne Rasmussen

4)   Grundejerforeningerne

5)   Affaldindsamling Klaus Møller

6)   Søen i Peder Breths Parken - tovholder Richard Roed Petersen.

 

Tilmeld dig den gruppe, du gerne vil være med i - der er brug for dig

 

Andreas

Fundraising og sponcorgruppe

At fundraise til Lokalområdets aktiviteter

 

Andreas

Førstehjælp i lokalområderne

Projektet omfatter gennemførsel af et 13 timers førstehjælpskursus for min 16 deltagere fra lokalområdet, der efterfølgende stiller sig til rådighed for førstehjælp i lokalområdet.

Kurset er fuldtegnet.

 

Kurset gennemføres

14. januar 2016 kl.19.00-22.30 28. januar 2016 kl.19.00-22.30

04. februar 2016 kl. 19.00- 22.00 og 25. februar 2016 kl. 19.00- 22.00

 

Efter kurset opsættes en hjertestarter. Lokalrådets årlige udgifter kr. 1.000,00. der sponceres af Rema 1000

 

 

Andreas

Grønne områder

Vedligehold til de grønne områder i Børkop

 

 

Affaldsindsamling uge 15 2016 - Søndag den 17. april 2016

Tovholder: Klaus Møller, Borggårdsparken 116, 7080 Børkop

 

Status på forbedringsarbejder:

 

1)      Peter Breths Parken - området ved søen hæves med åen slyngenden igennem området. Søen nedlægges. Der etableres bro til området og plaskemuligheder.

 

 

 

Grønne teams

Infomøde om etablering af grønne teams den 9. november 19-21 i Børkop Kulturhus

 

 

Andreas

Information til og dialog med lokalområdets borgere, institutioner og virksomheder

Anvende kommunikationsmidler og sociale medier i et omfang og på en måde, så lokalområdets borgere følger lokalrådets arbejde.

 

Mål: Kontakt med lokalområdets erhvervsvirksomheder med det formål, at afdække

-      relevante behov i forhold til lokalrådets formål

-      muligheder for yderligere tværgående samarbejder og udviklingsaktiviteret

 

Status:

Information og kommunikation gennem:

Facebooksiden, hvor Borkop Lokalraad har 705 følgere.

Hjemmesiden www.børkop.dk

www.bl.7080.nu

Vejle Amts Folkeblad

Trekantens Folkeblad

 

Informationer til lokalsamfundet

Arbejdes på at etablere nogle skærme centralt i handelsområdet med lokalområdets informationer og aktiviter.

 

Samling af lokalområdets 2016 aktiviteter.

Den 20.11.2015 møde for alle foreninger, der vil bidrage med aktiviteter til lokalområdets kalendere

 

Andreas

 

 

 

Andreas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaus 7080

 

 

Klaus 7080

Iværksætterhus

Få etableret et inspirerende sted for:

Virksomheder

-      Hjemmekontorer

-      Iværksættere

-      Behandlere

 

Projektfasen gennemføres sammen med

-      Vejle kommune

-      Spinderihallerne

-      Øvrige centerbyer

 

Arbejdsgruppen arbejder på inden jul at lave et oplæg om et iværksættercenter i det tidligere rådhus. Oplægget bliver præsenteret for lokalområdets politikere, der anmodes om at bære det gennem byrådet.

Torben

Motion, relation og lokalkendskab

(ULN`s idekonkurrence)

Med afsæt i fælles ansøgning fra Børkop Handels- og erhvervsforening, Grundejerforeningen Lilholtgård, Grundejerforeningen Kragelund Vest og Børkop Lokalråd, blev der bevilget kr. 515.000 til at etablere en motionsrute gennem lokalområdet. De opstillede motionsredskaber og skal endvidere bidrage til at øge relationen mellem lokalområdets borgere.

 

Status på indkøb og placering af motionsredskaberne.

 

Placeringerne er også godkendt af kommunen, der bliver skrevet låneaftale på jorden, der hvor det er kommunal jord og der hvor det er grundejerforeninger, har vi jo allerede fået godkendelser.

 

Den 11. november holdes et møde, hvor redskaberne indkøbes og opstillingsprocessen igangsættes.

 

Inger

Natures dag

Det undersøges, hvem der vil være arrangør i 2016

Ornitologisk Forening beslutter på bestyrelsesmøde den 10.november om de vil stå for arrangementet i 2016

Andreas

Plan 2016

I samarbejde med Klaus Sejrup fra 7080.nu laver vi en samlet oversigt over aktiviteter i 2016. Ved en fredagsbajer torsdag den 20. november 2015 kl 17-19 indsamler vi lokalområdets foreningers og organisationers planlagte aktiviteter, der offentliggøres på www.7080.nu. Samtidig takkes for 2015 med lidt til ganen.

Klaus Sejrup / Andreas

Spillested (øvested)

I samarbejde med kulturforvaltningen og Englystskolen undersøges om et spillested kan etableres på Fristedet. Det forventes, at renoveringen af bygningen kan klares af frivillige. Stedet skal besigtiges af gruppens medlemmer.

Arne Rasmussen

Togbro over Vejle Fjord

At bidrage til, at direkte og indirekte berørte parter får en acceptabel behandling

 

Andreas

 

 

Om 7080.nu

På denne hjemmeside finder du en samlet oversigt over butikker, virksomheder, foreninger og institutioner i hele området som omfatter Børkop, Brejning, Gårslev, Hvidbjerg, Andkær, Skærup, Smidstrup, Gauerslund, Mørkholt, Høll, Sellerup, Bredstrup, Pjedsted

Her finder du bla. frisør, smed, cafe, dagligvare butik, restaurant, børnehave, lokalråd, dagpleje, strand, seværdighed og meget mere. 

Læs mere her

Bliv partner

Få din virksomhed på 7080.nu med et partnerskab 

Læs mere om mulighederne her

Køb bannerreklame

Køb bannerreklame og bliv set i lokalområdet

Se mulighederne her

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator