7080.nu

Generalforsamling i Børkop Lokalråd

Børkop Lokalråd indkalder lokalområdets borgere,
foreninger, 
institutioner og virksomheder til
ordinær 
generalforsamling
 
Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 i
Børkop Kulturhus med følgende dagsorden:
 
 
1. Valg af dirigent
2. Lokalrådets beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste den 18. januar 2016 på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Alle personer over 18 år med tilknytning til lokalområdet - enten som indbyggere eller som repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder med domicil i lokalområdet - er valgbare og har valgret til bestyrelsen.
 
På generalforsamlingen kan kun stemmes ved personligt fremmøde, mens kandidater, der ikke
kan være til stede ved afstemningen, kan vælges, såfremt fuldmagt er givet til bestyrelsen eller
generalforsamlingens dirigent.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Børkop Lokalråd

Vil du også engagere dig i lokalområdet?

Nyhed fra Børkop Lokalråd

Helle Thorning-Schmidt talte i sin åbningstale i oktober 2014, om de frivilliges indsats i Danmark. Hun var glad for den store indsats, som op imod 2 millioner eller 1/3 del af den voksne befolkning i Danmark giver.

Imidlertid er de statslige og kommunale midler til at realisere aktivitetstilbud og hjælpeforanstaltninger i lokalområderne gennem de sidste 10 år blevet mindre, hvilket nu medfører en stigende drøftelse om et nødvendigt samspil i udviklingen af vor velfærd.

Derfor er Børkop som lokalsamfund blevet endnu mere afhængig af, at der er mennesker der frivilligt engagerer sig i gennemførelsen af nogle af de ønsker og behov som borgerne i lokalsamfundet har.

I Børkop ser vi også dette i rigt mål, idet fx mange frivillige udgør bestyrelsesmedlemmer og trænere i lokalområdets mange foreninger, er besøgsvenner eller hjælpere gennem ældreorganisationerne eller bakker op om de nye flygtninge, der er flyttet ind i Asyl Børkop.

I lokalrådets regi har vi i 2015 fx også set det i forbindelse med den store foreningsopbakning, der var til maj måneds velkomstmøde for nye tilflyttere, og i Handels og erhvervsforeningens engagement og indsat i at udbygge handelsmulighederne.

Da personer, der engagerer sig frivilligt i forskellige aktiviteter får samtidig nye bekendtskaber og skaber dermed værdifulde relationer til andre borgere i lokalsamfundet.

Så hvis du endnu ikke er engageret i en eller flere aktiviteter i lokalsamfundet håber jeg, dit nytårsfortsæt er, at bruge 1, 10 eller 17 timer om måneden (som undersøgelsen viser, at den frivillige i gennemsnit gør) på at gøre en forskel for andre mennesker og for lokalsamfundet.

Hvis du ønsker at arbejde frivilligt i lokalrådets regi inviterer jeg dig til Børkop Lokalråds generalforsamling den 26. januar 2016 kl. 19,30 i Børkop Kulturhus, Ågade 6, Børkop eller til at kontakte mig på 61281602 eller  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dermed bidrager også du til, at Børkop er et godt sted at bo og leve.

Glædelig jul

7080.nu ønsker alle en rigtig glædelig jul. 

 

Ny sæson af Billedskolen

KUNSTSKABETs BILLEDSKOLEN

byder børnene velkommen til endnu en sæson med spændende og professionel undervisning og vejledning af skolens to dygtige undervisere: Billedkunstner og skulptør Elisabeth Kiefer og billedkunstner Merete Wøldike Schmith. Begge er udøvende kunstnere og kendte ansigter i KUNSTSKABETs Billedskole og vil gennem leg med former og farver og spændende og sjove opgaver give eleverne både udfordringer og glæde ved alle de kreative processer og kunstneriske udtryk.


Undervisningen er som konsekvens af børnenes udvidede skoletid igen flyttet til lørdage, hvor børnene er friske og har overskud til den kunstneriske fordybelse.

I KUNSTSKABETs lyse lokaler giver vi børn fra 6 årsalderen mulighed for legende og kunstnerisk udfoldelse i et givende fællesskab.

 I Billedskolen arbejder vi med forskellige udtryksformer, og eleverne vil over en periode møde både tegning, skulptur, grafik og maleri. Alle børn får muligheder for at fordybe sig, eksperimentere og udvikle deres blik og evner.

Undervisningen foregår i Børkop Kulturhus, Ågade 6, Børkop

 

Billedskole 2015 - 2016.        

Efteråret 2015:

Undervisningen foregår over 3 lørdage kl. 10.00  – 14.00.

Lørdag den 12. september, lørdag den 24. oktober og lørdag den 14. november 2015. I alt 12 lektioner.

Lørdag den 14. november kl. 13.30 vil der være fernisering og udstilling af børnenes værker fra forløbet.

Pris: For alle 12  lektioner kr. 590,00 inkl. materialer.

 

Foråret 2016:

Undervisningen foregår over 3 lørdage kl. 10.00  – 14.00.

Lørdag den 9. januar, lørdag den 6. februar og lørdag den 5. marts 2016. I alt 12 lektioner

Lørdag den 5. marts kl. 13.30 vil der være fernisering og

udstilling af børnenes værker fra forløbet.

Pris: For alle 12 lektioner kr. 590,00 inkl. materialer.

 

Tilmelding og yderligere information:

Underviser Merete Wøldike Schmith

tlf. 22 75 74 33 – e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kasserer Kirsten Madsen

tlf. 26 18 9080 – e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Black Friday i Børkop

 

Butikkerne i Børkop holder Black Friday og har åben til kl 19.00 d. 27. november 2015

Informationsmøde om flygtninge i Børkop

INFO møde om de nye flygtninge i Skansebakkebygningen i Børkop.

Mandag den 30. november 2015 kl 19,00 bliver der på Englystskolen i Børkop holdt informationsmøde i forbindelse med de 100 nye flygtninge, der i den kommende uge flytter ind i den tidligere Skansebakkebygning.

Børkop Lokalråd beder borgere, foreninger og virksomheder i lokalområdet møde op for at høre, hvordan vi kan byde lokalområdets nye borgere velkommen til Børkop, og hvordan vi alle kan medvirke til, at flygtningenes tid i Skansebakkebygningen bliver god for både dem og lokalsamfundet.

Juletræet tændes i Børkop

Jul i Børkop lørdag d. 28. november
Butikkerne har åbent fra kl. 10-14

Program for dagen:

Kl. 10.30
Julemanden vækkes! Kom og hjælp ham ned fra høloftet.
Sted: P-pladsen overfor bageren.
Der serveres risengrød og saft til alle børn

Kl. 12.00
Hyggelig fælles sang med kor og musik , ledet af Verner Helvig.

Kl. 12.30 ca.
Tænder vi juletræet sammen med Morten Kristensen, SF.
Derefter konkurrence for børn. Hvor højt er juletræet?
Vinderne udtrækkes!

Læg svaret i postkassen på torvet.

Nissepiger uddeler julegodter og danser omkring juletræet med børnene.

Gratis gløgg til de voksne og varm kakao til børnene.

Informationsmøde om ny jernbane på tværs af Vejle Fjord

Vejdirektoratet undersøger i øjeblikket muligheden for at bygge en ny jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord. Der er tre forskellige linjeføringer til en bro på spil samt en tunnellinjeføring. På dette informationsmøde fortæller Vejdirektoratet om projektet og den aktuelle VVM-undersøgelse. Mødet afholdes i samarbejde med Brejning Lokalråd.

På ovenstående kort vises de tre linjeføringsforslag for en broløsning. Hertil kommer en tunnelløsning, som ikke er vist på kortet.

Alle interesserede er velkomne til informationsmødet. Her kan man stille spørgsmål til projektets fagfolk og få mere information om den VVM-undersøgelse, der i øjeblikket er i gang med at belyse konsekvenserne af en ny jernbane for mennesker, samfund, natur og miljø. På informationsmødet kan man bl.a. få svar på spørgsmål som:

·      Hvor er de tre forskellige broforslag placeret?

·      Hvor er tunnelforslaget placeret? 

·      Hvad undersøger man i VVM-undersøgelsen?

·      Hvad er reglerne for at blive forlodsovertaget?

·      Hvornår skal der tages politisk stilling til projektet, og hvordan er mulighederne for indflydelse?

·      Hvordan arbejder Vejdirektoratet med at planlægge anlægsfasen?

·      Hvad sker der, hvis man bliver nabo til en ny jernbane?

 

Tidspunkt og sted

·        Comwell Kellers Park Vejle, H.O Wildenskovvej 28, 7080 Børkop, Lokale A / B

·        Onsdag den 2/12 kl. 19-21

 

Program:

19.00-20.00:   Informationsmødet starter med en kort præsentation af projektet og den aktuelle VVM-undersøgelse. Herefter præsenteret reglerne omkring forlodsovertagelse. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål i salen.

20.00-21.00    Efter præsentationerne er der mulighed for at se nærmere på kort, og gå i dialog med Vejdirektoratets folk og høre mere om, hvad en ny jernbane kan komme til at betyde.

Tilmelding er ikke påkrævet.

Vi gør opmærksom på, at informationsmødet ligger uden for den formelle VVM-proces. Derfor bliver der ikke taget referat eller indsamlet høringssvar. 

Julemarked på Børkop Vandmølle .

Børkop Vandmølles Venner afholder i samarbejde med Restaurant Børkop Vandmølle julemarked

Søndag den 22. nov. 2015  en uge før (1. s i advent) kl. 10.30 – 16.00

Da vi i år slår alle rekorder hvad angår forespørgelse på en standplads, vil der være salgsboder både i underetagen, på 1. sal samt udendørs.

De stande, der sidste år var ude i møllegården, er også reserveret i år. Derfor bliver der masser af liv både i mølleriet og i gården, hvor der foruden boderne vil være nissepiger, der sørger for, at der kan nydes et glas varm julegløgg til æbleskiverne.

Mølleriet i bedste ”Morten Korch-stil” er åbent, og der vil være lejlighed til at smage på gammeldags sødsuppe med byggryn, medens man lytter til vandhjulets snurren.

Der bliver lavet en konkurrence for børn (skal finde og tælle nisser) - desuden bliver der lavet en konkurrence for nye medlemmer.

Der deltager i alt 32 udstillere på 35 stande med div. juleting og sager, samt hjemmesyet børnetøj, bøger, postkort og gamle rammer, sølvsmykker, keramik, småfigurer i sten og glas, nipsenåle, dukker og dukketøj, ravsmykker, vokslys, træting, papirklip og selvfølgelig juletræer mv.

Programmet med de tidsbestemte aktiviteter:

10.30 Boderne åbner.
10.30 Mølleren vækkes, så han kan få startet vandhjulet og sat mølleriet i gang.
14.00 Nissefar, som sover i mølleriet, vækkes af børnene i møllegården.
15.00 Børnekonkurrence, udtrækning af vinderne.
15.30 Markedet lukker.

Vi har igen i år oplevet stor forhåndsinteresse for vores julemarked, dette skyldes for det første, de sidste års succesfulde julemarkeder, men også årets mange aktiviteter på Møllen, som hver gang tiltrækker stort publikum, men også fordi vi er på nettet med vores egen hjemmeside: www.molle.borkopmolle.dk

Grønne teams i Børkop

Mandag d. 9. November 2015 Kl. 19.00 - 21.00 i Børkop Kulturhus

Velholdte grønne områder er en fryd for øjet. Desværre er det kommunale budget ikke mere til, at vi kan få den ønskede standard.

Derfor må vi selv hjælpe til, så vil du også hjælpe med at vedligeholde lokalområdets grønne områder? Så kom og hør nærmere.

Programmet er:

1)  velkomst, formål og mål

2) praktiske opgaver for grønne teams ved Gårslev lokalråd

3)  præsentation af lokalrådets tovholdere

4)  støtte fra Vejle Kommune

5) opsamling på hvad du får ud af at deltage i et grønt team

6)  spørgsmål og etablering af grønne teams

 

Du kan kontakte formanden på telefon 61281602 ellervia mail  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Du kan også kontakte lokalrådet og læse om dets aktiviteter på

www.børkop.dk x www.bl.7080.nu x www.facebook.com/borkoplokalraad

 

Transportministeren besøger Børkop Station den 9. november

Mandag den 9. nov. 2015 kl 12,00 besigtiger transportminister Hans Christan Scmidt Børkop station.

Transportministeren har sagt JA tak til Børkop Lokalråds invitation til at selv at se, hvordan adgangsforholdene for rejsende er på Børkop station.

Så hvis du er en af de borgere, der har besvær med at benytte toget på grund af dårlige adgangsforhold, beder vi dig møde op på mandag. Dermed kan du vise transportministeren, hvordan det er umuligt for dig at benytte toget pga adgangsforholdene.

Endelig beder Lokalrådet om, at dele denne information mest muligt, da det er rigtigt vigtigt, at informationen om ministerens besøg når alle, der benytter eller gerne vil benytte Børkop Station, så et stort fremmøde kan synliggøre problemets omfang for transportministeren.

Så DEL, DEL, DEL, DEL,DEL, DEL, DEL, DEL

 

Halloween - Open By Night i Børkop

Fredag den 30. oktober kl. 17.00-20.00
 
Kom og mød heksen og smag den ”bloddryppende” punch & ”afskårne fingre”
 
Bogstavjagt
Find bogstaver i butikkerne og dan et ord, aflever løsningen til heksen og deltag i konkurrencen om en slikkurv til en værdi à kr. 300,-
 
Børnehaven Lilholtgård har sørget for en uhyggelig stemning
 
KONKURRENCE FOR VOKSNE
Stem på det flottest dekorede vindue og vær med i lodtrækningen om et weekendophold på Comwell Kellers Park - værdi kr. 1.888,-

 

Med venlig hilsen 
Børkop Handels- & Erhvervsforening
Åbenhed og sammenhold gør stærk. Vi har brug for dig!
 
 

Skumringstid

KUNSTSKABET og Børkop Bibliotek giver igen den gamle nordiske fortælletradition nyt liv med arrangementet Skumringstid.

Aftenen starter med at forfatter Marianne Gade læser årets tekst. I år er det en islandsk saga og temaet er venskab. Marianne Gade er en blændende fortæller og oplæser. Hun har selv islandske rødder og har oversat den islandske saga Svarfdælagaen - Marianne Gades islandske slægts saga - til dansk. Den udkom i 2006 i tre bind - Thorstein Saga, Klaufis Saga og Karl den Stummes Saga. Efter endt oplæsning – og en lille sang – skal vi høre og synge med på dejlige svenske viser. Eric Øtting Andresen synger og Lisa Kock Nielsen spiller en buket af Everts Taubes viser og fortæller om den svenske nationalskjalds liv. Eric Øtting Andresen boede i sin barndom i Sverige, hvor han på det nærmeste fik Evert Taubes viser ind med modermælken. Han synger – selvfølgelig på svensk - og fortæller med humor om Evert Taube og de figurer som igen og igen optræder i viserne. Lisa Kock Nielsen er en erfaren guitarist og deler begejstringen for Evert Taubes viser. Rent musikalsk fører hun os sikkert igennem både latinamerikanske bossa-nova rytmer, valse og karske sømandssange.

Arrangementet finder sted mandag den 9. november kl. 19 i MarKant, Ågade 6, Børkop.

Bag arrangementet, som er en del af Foreningen Nordens biblioteksuge ”Ordet i Norden”, står KUNSTSKABET og Børkop Bibliotek. Billetter til arrangementet koster 75,- og kan købes hos Vibeke Hegelund og på vejlebib.dk. Der er ingen medlemsrabat til dette arrangement.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT:

Teamkoordinator Lisbeth Roed, Børkop Bibliotek, Ågade 6, 7080 Børkop
Tlf.: 21999711. E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Halloween fest for hele familien

HALLOWEENFEST: FREDAG DEN 30. OKTOBER KL. 16-19 FOR HELE FAMILIEN PÅ BØRKOP BIBLIOTEK

Fredag den 30. oktober lukker Børkop Bibliotek og Events4Kids jer atter ind til en vildt uhyggelig familiefest i kulturhuset MarKant. Det er tid til Halloween og ækelt kryb, skræmmende hekse, zombier og andre rædsomme skabninger slippes løs, for at give jer den mest uhyggelige fest. Så kom og vær med, hvis du tør!

Kulturhuset MarKant bliver fredag den 30. oktober ikke et sted for sarte sjæle. Der vil være masser af uhygge for store og små med forskellige værksteder, hvor I bl.a. kan få lavet et væmmeligt sår, lave jeres egen troldmands-stav og en beskyttende amulet. Kunstskabets værksted er også åbent og her kan I sammen med billedkunstner og billedskolelærer Merete Wøldike male et kæmpe stort uhyggeligt billede. Udenfor er der uhygge-løb ved Søspejderne og I kan skære et græskarhoved sammen med Events4Kids. I kan også deltage i Halloween quizzen og vind fine bogpræmier og smage på de ækle smagsprøver i zombie-boden. Der er præmier til de 2 bedste eller mest uhyggelig udklædte. Det bliver skræmmende sjovt, så skynd jer at købe billet til børnene på www.vejlebib.dk.  Kr. 25,-.

Halloween

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT:

Bibliotekar Susanne Dahl Jensen, Børkop Bibliotek, Ågade 6, 7080 Børkop
Tlf.: 23 67 62 41. E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ældre Sagen inviterer til Mortens aftens

Ældre Sagen inviterer til Mortens aftens andespisning I Gårslev Sognegård
Tirsdag den 10. november kl. 18.30
 
Menu:
Stegt and m/brunede kartofler, rødkål m.m. Desserten består af Æblekage og kaffe Drikkevarer kan købes
Alt dette for kun 150,- kr. pr. medlem af Ældre Sagen
Hvis du ikke har mulighed for transport til Gårslev kan vi evt. formidle det...
 
Bindende tilmelding til: Margit Jørgensen - tlf. 28 14 94 47
Der vil også være plads til en lille sang

Længsler og leverpostej

Bag denne overskrift gemme der sig et billede af en typisk dansk kernefamilie med far, mor, børn og deraf følgende udfordringer!

Børkop Bibliotek har inviteret Annamette Fuhrmann, som er forfatter til bogen ”Længsler og leverpostej” til MarKant mandag den 19. oktober kl. 19. Forfatteren deler ærligt og hjerteligt ud af scener fra sit eget ægteskab, hvor hun forsøger at finde ud af hvad man gør med kærlighed, nærhed og identitetskriser, når hverdagen er fyldt med babygråd og bananmos? Hvad stiller man op når den indre prinsesse er gået tabt i den fyldte vasketøjskurv? Det hele serveres med masser af humor og selvironi. Sidder du selv lige nu ”i saksen” eller kan du tydeligt huske hvordan det var? Så tag veninden – eller manden – under armen og mød op til en sjov og lærerig aften.

Annamette Fuhrmann er journalist, forfatter og radiovært. Hun bor i Vejle, er gift med Thure og mor til to drenge på otte og seks år.

Billetterne koster 60,- og købes på vejlebib.dk

 

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT:

Teamkoordinator Lisbeth Roed, Børkop Bibliotek, Ågade 6, 7080 Børkop

Tlf.: 21999711. E-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

U6 Drenge & piger HÅNDBOLD

Vi søger friske drenge og piger for årgang 2010 & 2009 til vores håndboldhold. 

Alle er velkomne (også mor og far) 

Vi træner hver søndag i Englysthallen fra kl 10.00 - 11.00

Det er træning på søndag d. 11. oktober men ingen træning søndag d. 18. oktober (uge 42) 

Der er en måneds gratis prøvetræning

Kom og vær med - vi mangler dig!

Se mere på Børkop Håndbolds hjemmeside 

Støt brysterne

Vær med til at støtte den gode sag!

Børkop Handels- & Erhvervsforening ”støtter brysterne”

Kom og se butikkernes godt tilbud
lørdag d. 3. oktober 2015

Gauerslund Kunstgræs Projekt

Vi er meget tæt på målet, hjælp os det sidste stykke. 

Vær med til at udleve drømmen om et kunststofanlæg i Gauerslund. Det er over 1000 aktive fodboldspillere som vil få glæde af din støtte. 

Det overordnede mål ved dette projekt, er at lave et alsidigt moderne kunststofanlæg på Gauerslund Stadion. En kunststofbane har den fordel, at denne kan benyttes året rundt og aldrig skal restituere efter kraftige regnskyl eller tørkeperioder hen over sommeren. 

 

INDBETAL DIREKTE PÅ KONTONUMMER:
Reg.nr. 6855 Konto 172446
Noter dit navn, adresse og mail på indbetalingen

 

INDBETAL VIA DBU MED AUTOMATISK FRADRAG:
http://www.dbu.dk/klubservice/Fundraising.aspx?Id=8

 

 

VIRKSOMHEDSSPONSORAT MED FORDELE:
Kontakt Henrik Sørensen
+45 24 95 45 24 / Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Følg kampen og se mere på vores hjemmeside: www.gauerslundif-kunstbaner.dk

De bedste hilsner fra Kunstgræs Bestyrelsen

Foredrag med Peter A. G. Nielsen

Den 6. oktober kommer Gnagssangeren Peter A. G. Nielsen til Gårslev for at holde foredrag om “livsmod, livsglæde og det sansende menneske”.

Foredraget tager udgangspunkt i det postulat, at færre og færre har sig selv med i det, de foretager sig. Når vi mister de sanselige dimensioner, mister vi følsomheden og evnen til at opleve sammenhænge og samhørighed – også med naturen, og ikke mindst med kunsten. Foredraget er skruet sammen som et muntert one man show “for det er ikke et godt foredrag, hvis publikum ikke har grinet undervejs”, som Peter A.G. formulerer det.

Billetpris: 140,
Billetsalgssteder: Danbolig, Børkop
Dagli’ Brugsen, Gårslev - Spar, Brejning samt ved indgangen.

Om 7080.nu

På denne hjemmeside finder du en samlet oversigt over butikker, virksomheder, foreninger og institutioner i hele området som omfatter Børkop, Brejning, Gårslev, Hvidbjerg, Andkær, Skærup, Smidstrup, Gauerslund, Mørkholt, Høll, Sellerup, Bredstrup, Pjedsted

Her finder du bla. frisør, smed, cafe, dagligvare butik, restaurant, børnehave, lokalråd, dagpleje, strand, seværdighed og meget mere. 

Læs mere her

Bliv partner

Få din virksomhed på 7080.nu med et partnerskab 

Læs mere om mulighederne her

Køb bannerreklame

Køb bannerreklame og bliv set i lokalområdet

Se mulighederne her

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator