7080.nu

Historien om Skærup

Skærup nævnes første gang i 1325, hvor landsbyen bliver kaldt ”Skyepthorp”. Navnet betyder ”Skiappas udflytterbebyggelse”. Skærup var i 1688 en halvstor landsby med 16 gårde og 4 huse med lidt jordtilliggende. I 2008 boede der 514 personer i byen.

Skærup var langt op i 1900-tallet en typisk dansk vejlandsby, hvor ejendommene var opført langs hovedvejen gennem byen som perler på en snor. Byens grundlæggelse fandt sted i 1100-tallet, hvor en person ved navn Skiappa flyttede sin gård til stedet. Landsbyen voksede herefter op omkring hans gård. Landsbyens ældste bygning er kirken, der ligger lidt ensomt nord for Skærup. 

Den halvstore landsby blev ret sent udskiftet i 1803, hvor omtrent halvdelen af byens gårde flyttede ud til deres jordlod. 
 
Kong Frederik II sørgede i anden halvdel af 1500-tallet for at mageskifte (bytte) sig til næsten al jord i området. Derfor blev blandt andet Skærup lagt ind under Koldinghus len. Dette krongods blev i 1670 udlagt til rytterdistrikter. I 1721 oprettede kong Frederik IV rytterskoler i alle disse rytterdistrikter – således fik også Skærup en skole her i første halvdel af 1700-tallet.
 
Skærup by var i 1800- og 1900-tallet en stille lille by, der langsomt udviklede de forskellige funktioner, der ofte findes i de danske landsbyer. Skærup Brugsforening blev dannet i 1905, i 1923 kunne beboerne indvie et forsamlingshus og i 1929 blev andelsmejeriet oprettet. 
 
Skærup Teglværk startede i 1891 og var en større arbejdsplads i den lille by. Teglværket kørte rigtig godt i ca. 90 år, men i begyndelsen af 1980’erne stødte produktionen på en række komplikationer og i 1988 gik selskabet bag konkurs. 
 
Skærup er i dag præget af villakvarterne i byens sydvestlige halvdel.

Det fortælles, at der i Skærup er en gård, hvor der havde været et kongeligt jagthus. På gården boede der gennem 300 år en familie, søn efter far, alle med navnet Hans Hansen. Så længe mandslinjen levede (til midt i 1700-tallet) havde stedet visse privilegier, idet den første Hans Hansen efter sigende skal have været en uægte søn af kong Hans. Sagnet fortæller i øvrigt også, at kong Hans selv er født i Skærup. I det hele taget kan Skærup bryste sig af diverse forbindelser til det danske kongehus.

Dronning Anne Sophie har i 1743 en nat over stået lig på en gård i Skærup på sin vej fra Clausholm til Roskilde Domkirke, hvor hun er bisat. Hun var gift til venstre hånd med Frederik IV men var efter hans død forvist til sit fødehjem Clausholm af sin stedsøn Christian d. 6.
I sognet har der været to hellige kilder: Thyra Kleve i nærheden af kirken og en anden ved skellet mellem Skærup og Klattrup.


Kilde: http://historiskatlas.dk og Bodil Højlund / Børkop Lokalhistoriske Arkiv

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator