7080.nu

Historien om Smidstrup

Landsbyen bliver omtalt første gang o. 1330 under navnet Smithstorp. Første del af navnet - smith - er det gamle danske ord for smed. Der er i sognet fundet flere smeltesteder for jernudvinding. Andet led er afledt af torp, gl. dansk for lille landsby. I 2008 havde byen 724 indbygere.

Smidstrup er opstået omkring en forgrening af Mølleåen. Landsbyen blev tidligt en del af 1700-tallets landboreformer og allerede i 1771 var samtlige gårde i landbyen selveje. Fem af disse ligger stadig i selve Smidstrup - Smidstrupgård, Enghavegård, Fedebredegård, Bundgård og Elbogård. 
 
I løbet af 1800-tallet blev en del detailhandlere og forskellige landbrugsrelaterede servicefunktioner trukket til landsbyen, der også blev et typisk eksempel på den udvikling, der fulgte med andelstanken og desuden blev præget af konflikten mellem tidens to dominerende åndelige retninger - Indre Mission og Grundtvigianerne.
 
Smidstrups Kirkes ældste dele er fra årene 1160 - 1200, mens kirken nævnes første gang i håndskriftet Ribe Oldemoder fra o. 1325. Det indremissionske islæt i landsbyens liv repræsenteres af missionshuset Sarepta, opført 1884 og det overfor liggende andelsmejeri Søndagshvile, der blev etableret i 1904 som modstykke til Smidstrup Andelsmejeri, anlagt 1888. Smidstrup Andelsmejeri blev nedlagt i 1958 og bygningen omdannet til ejerlejligheder, medens Søndagshvile fortsatte driften frem til 1970. Bygningen blev nedrevet i 1995.
 
Smidstrup Forsamlingshus er fra 1905. Det blev i 1950’erne ombygget og udvidet med en biograf. I 1934 fik Smidstrup eget vandværk og i 1959 blev der opført en centralskole med realafdeling.
 
Om landsbyen Tiufkær fortæller sagnet, at kong Hans, der flere gange (omkr. 1500) opholdt sig på egnen, under en jagt ved Tiufkær tabte sin handske, som var temmelig kostbar. Der blev ledt intenst efter den men uden resultat. Kongen skulle derfor have spurgt, hvad landsbyen hed, og da man svarede ”Fredskær” havde kong Hans svaret, at når hans handske sådan kunne forsvinde, så skulle man hellere kalde byen for Tyvkær.

Om 7080.nu

På denne hjemmeside finder du en samlet oversigt over butikker, virksomheder, foreninger og institutioner i hele området som omfatter Børkop, Brejning, Gårslev, Hvidbjerg, Andkær, Skærup, Smidstrup, Gauerslund, Mørkholt, Høll, Sellerup, Bredstrup, Pjedsted

Her finder du bla. frisør, smed, cafe, dagligvare butik, restaurant, børnehave, lokalråd, dagpleje, strand, seværdighed og meget mere. 

Læs mere her

Bliv partner

Få din virksomhed på 7080.nu med et partnerskab 

Læs mere om mulighederne her

Køb bannerreklame

Køb bannerreklame og bliv set i lokalområdet

Se mulighederne her

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator