7080.nu

Historien om Nebbegård

Historien om Nebbegård strækker sig tilbage til midten af 1300-tallet, hvor stedet var et voldsted (Befæstet gård eller borg). Den tidligst kendte private ejer er Tue Nielsen Limbæk. Inden da var området ejet af den danske konge. Den 22. juli 1348 befandt kong Valdemar Atterdag sig på borgen Nebbe, hvor han indgik et forlig med de holstenske grever. I tiden herefter var borgen, der senere blev til en hovedgård, ejet af forskellige adelsslægter – Limbæk, Krummedige og Rosenkrantz. I 1581 overtog Frederik II gården og havde den til 1660, hvor Jens Lauridsen Risom fik gården som tak for sin indsats i krigen mod svenskerne på Bornholm. Hans slægt blev siddende på gården indtil 1810, hvorefter der helt indtil 1967 var mange forskellige ejere af gården. Siden 1967 har Nebbegård været ejet af Johannes Andersen.
 
Middelalderens Nebbegård bestod af et cirkelrundt voldsted, hvor solide kampesten under jordens overflade vidner om, at borgen havde et befæstet stentårn. Borgen blev nedbrudt allerede i starten af 1400-tallet og erstattet af en større bindingsværksgård ca. 300 meter nordøst for den gamle borg. Denne hovedgård stod indtil 1600-tallet, hvor den blev fuldstændig raseret og nedbrudt af svenske soldater. Derfor opførte Jens Lauridsen Risom i 1665 den hovedbygning, som fortsat findes i dag. I 1779 blev bygningen moderniseret af arkitekten Anders Møller fra Horsens i en nyklassicistisk stil.
 
Kilde: http://historiskatlas.dk/ 

Historien om Hvidbjerg

Navnet Hvidbjerg ved Vejle kendes tilbage fra 1638, hvor stedet kaldes ”De huide bierge”. Det var dog først i 1800-tallet, at området blev bebygget. 

Hvidbjerg var et ufremkommeligt sted gennem mange århundreder. De, der var rejsende i området, nøjedes som regel med at se de hvide bjerge fra afstand.

Naturen omkring Hvidbjerg
Hvidbjerg er den eneste østvendte sandklit i Jylland og er knap 30 meter høj. I det sydøstligste hjørne af Hvidbjerg findes en lokalitet, der hedder Knuden. Ved foden af Knuden og i vandet herudfor findes sporene af bopladser fra stenalderen. Hvidbjerg-området omfattede i 1800-tallet 30 tdr. land. I 1892 oprettede 25 borgere fra Gårslev et interessantselskab, der blev ejere af dette område. Formålet var at overtage Fredskovsforpligtelserne. Der fandtes ganske enkelt et behov for en beplantning, der kunne hindre sandfygning.
 
Hvidbjerg som udflugtsmål
I 1913 blev Hvidbjerg, til stor irritation i Vejle, solgt til et konsortium af Fredericia-borgere. Konsortiet ønskede at gøre Hvidbjerg til et turistområde med sommerhusgrunde og badestrand. Allerede i 1914 begyndte Vejle Dampbaade at sejle til og fra Hvidbjerg fra Vejle - bla. med fjordbåden "Hvidbjerg". I første omgang kom Hvidbjerg til at fungere som en teltpark, hvor de besøgende medbragte deres eget logi. I 1930’erne blev Hvidbjerg Hotel opført og kaldtes ”De Tre Vande”. Omtrent på samme tid blev der opført en restauration.
 
Kunstnerkolonien Hvidbjerg
Hvidbjerg udviklede sig hurtigt til en sand kunstnerkoloni – som et andet Skagen. Den første kunstmaler var engelske William Giles, der var en hyppig teltligger i begyndelsen af 1900-tallet. Den næste blev Johannes Glob, men adskillige andre fandt også vej til Hvidbjerg, hvor den flotte natur blev en inspirationskilde. Det var på Hvidbjerg, at kunstnergruppen ”Spiralen” opstod med Finn Gerdes i centrum.
 
Hvidbjerg i dag
Hvidbjerg består i dag af en lille landsby med ca. 250 indbyggere, mens det store camping- og sommerhusområde mangedobler antallet i sommerhalvåret. Hvidbjerg er næsten bygget sammen med Høll, der ligger ved Fladstranden syd for Hvidbjerg.
 
Kilde: http://historiskatlas.dk/ 

Historien om Gårslev

Landsbyen har været kendt siden o. 1330, hvor navnet var Garzløøf, muligvis afledt af personnavn Gar(th) som forled og lev - ejendom (arv) som efterled. Gårslevs indbyggertal er i 2008 på 1.102.

Sognets største gård er Nebbegård, som i middelalderen var en fast borg. Det var her Valdemar Atterdag i 1348 indløste Fyn, der ligesom resten af Danmark havde været pantsat til de holstenske grever. Den nuværende hovedbygning er opført omkring 1770.

Syd og vest for Gårslev har man fundet 29 oldtidshøje ligesom der på øverst på selve Hvidbjerg er blevet fundet en stenalderboplads.
I Gårslev sogn findes områdets mest attraktive badestrand og sommerhusområde ved Hvidbjerg.

I 1688 var Gårslev en stor landsby bestående af 28 gårde og ni huse, uregelmæssigt beliggende omkring to parallelle øst-vest gående bygader. Denne struktur kan genfindes i nutidens byplan. Efter udskiftningen i 1774 blev ikke alle gårde flyttet ud - en del forblev i landsbyen og ligger i dag vekslende mellem de nye byhuse.
 
Gårslev Kirke, der ligger i byens vestlige del er fra 1100-tallet, men ombygget allerede i 1300-tallet, hvor der blev tilføjet et tårn i teglsten. Kirken blev selvejende i 1811, da Gårslevs beboere købte den af godsejer Bolvig på Nebbegård for 20.000 rdl. Kirken gennemgik en omfattende restaurering i 1972 under ledelse af arkitekt Helge Andreassen. 
 
Landsbyen fik rytterskole i 1721. Den blev i 1909 afløst af en ny skole, der i 1963 blev udvidet og ombygget. Missionshuset Betania blev indviet i juli 1885 og fungerede til 1966, hvor det blev revet ned og et nyt bygget. Forsamlingshuset er fra 1907 og blev af arkitekt E. Mikkelsen i 1960 ombygget til sognegård med kommunekontor. I 1887 oprettedes andelsmejeriet Sølund og herfra blev andelsmejeriet Fælleslykke udskilt i 1901.
 
Landsbyens første brugsforening, Gårslev Brugs, blev stiftet i 1890 og fik fra 1959 nye moderne butikslokaler. Gennem nogle år var der foruden brugsforeningen en indkøbsforening, der ophørte sidst i 1920’erne. Gårslev har tidligere haft en mølle, to smedjer samt telefonstation, vandværk og cementstøberi. I de senere år er det pendlernes parcelhuskvartere, der i stigende grad har præget bybilledet.  
 

Kilde: http://historiskatlas.dk

Om 7080.nu

På denne hjemmeside finder du en samlet oversigt over butikker, virksomheder, foreninger og institutioner i hele området som omfatter Børkop, Brejning, Gårslev, Hvidbjerg, Andkær, Skærup, Smidstrup, Gauerslund, Mørkholt, Høll, Sellerup, Bredstrup, Pjedsted

Her finder du bla. frisør, smed, cafe, dagligvare butik, restaurant, børnehave, lokalråd, dagpleje, strand, seværdighed og meget mere. 

Læs mere her

Bliv partner

Få din virksomhed på 7080.nu med et partnerskab 

Læs mere om mulighederne her

Køb bannerreklame

Køb bannerreklame og bliv set i lokalområdet

Se mulighederne her

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator