7080.nu

Historien om Børkop Mølle

Børkop Mølle nævnes første gang i 1546, hvor Peder Ebbesen Galt solgte møllen til Kongen. I slutningen af 1600-tallet og op gennem 1700-tallet hørte den under Koldinghus Rytterdistrikt. Kronens indtægter af møllen gik således til underhold for soldater. I 1790'erne blev den købt af Bartolomæus Bertelsen, og har siden været i privateje. 

De nuværende bygninger er opført omkring år 1827. De er bygget i bindingsværk på en syld af kampesten og er tækket med tegl. Møllen har to overfaldshjul og et ret kompliceret gangtøj, da der meget maskineri.

På den anden side af frislusen har der ligget en valkemølle til valkning af vadmel og klæde. Den kunne valke ca. 10.000 alen (6.277 m) klæde årligt.

Børkop Vandmølle fungerede som kornmølle indtil 1956. Da mølleriet blev afviklet, blev mølledammen tømt for vand. En mølleinteresseret ingeniør købte møllen, og omkring 1960 blev den fredet og restaureret. I 1970'erne var den dog igen i en slet forfatning, og Miljøministeriet købte den. I perioden 1977-1984 blev den gennemgribende retaureret som et kommunalt beskæftigelsesprojekt under Nationalemuseets Mølleudvalgs ledelse.

I dag ejes møllen af Skov-og Naturstyrelsen og drives af Vejle Kommune. Fra 1987 har den atter malet korn. 

Møllen blev landskendt, da den i 1962 blev afbilledet på et frimærke og igen i 1984, hvor den blev brugt af DR i introen til Tv-julekalenderen "Nissebanden".

I 2008-09 etablerede Vejle Kommune et omløbsstryg, der leder en del af vandet fra Skærup Å uden om møllesøen og opstemningen. Møllen har dog stadig vand nok til at kunne male.

Teknisk indretning:

Børkop Mølles "gearkasse"

Børkop Mølle har to overfaldshjul med fremskudt malekarm. Særlig seværdig er gangtøjet, der er samlet i en "gearkasse" - et loft for sig selv. Af maskineri kan nævnes tre skråkværne og en skallekværn til gryn, hejseværk m.v. Børkop Mølle er en af de få møller, hvor der stadig bliver afskallet gryn. Det er en proces, der kræver stor kraft, og som derfor er nemmest at styre i en vandmølle.

Foran møllen står en meget speciel møllesten, der synes at være meget gammel. Dens herkomst er ukendt, men den kan være skånsk - en stentype, der brugtes meget i 16900-tallet

Kilde: http://moelleforum.dk/

Historien om Børkop

Børkop omtales første gang i år 1329, hvor stavemåden er Byrkthorp. Navnet betyder ”Nybebyggelsen ved birkene.” Dette tyder på, at landsbyen opstod efter år 1100. I 1688 var Børkop en mellemstor landsby med 17 gårde og 3 huse med lidt jordtilliggende.

Andkær, Gauerslund og Børkop
Såvel Andkær landsby som Gauerslund var landsbysamfund før Børkop. Gauerslund blev f.eks. også hjemsted for sognets kirke. Ikke desto mindre overhalede Børkop langsomt de to øvrige. Ved midten af 1600-tallet var de alle nogenlunde lige store, Børkop var dog lidt fremtrædende, da landsbyen havde egen vandmølle, hvor de øvrige bønder rejste til for at male deres mel. 
 
Jernbanen kommer til, og Børkop får vokseværk
I 1865-66 spillede den mest afgørende faktor i styrkeforholdet mellem landsbyerne ind nemlig, at Børkop blev stationsby for Vejle-Fredericia Banen. Børkop voksede sig større og større. Tidligere var Børkop en typisk "vejlandsby", hvor ejendommene lå langs hovedvejen gennem byen som perler på en snor. Efter anlæggelsen af jernbanen blev området omkring den efterhånden bebygget med såvel boliger som handel, håndværk, andelsvæsen og banker.
 
Indre Mission i Børkop
Siden 1889 har Indre Mission haft en højskole i Børkop. Fra 1910 til 1942 var der i forbindelse med højskolen også en efterskole. Den flyttede i 1942 til Grejsdalen, hvor den endnu er i drift. Børkop Højskole fungerer i dag som Indre Missions Bibelskole, mens den i en periode tillige var sygeplejehøjskole. Dette endte dog i 1978.
 
Fra vejlandsby til Børkop Kommune
Ved midten af 1800-tallet var det efterhånden helt naturligt, at kommunekontoret for Gauerslund sognekommune blev placeret i Børkop. I løbet af 1900-tallet voksede Børkop fortsat og ved kommunalsammenlægningen i 1970 blev Børkop hjemsted for Børkop Kommune, der blev til gennem en samling af sognekommunerne i Gauerslund, Gårslev, Skærup og Smidstrup.
Børkop Kommune blev senere, i 2006, samlet med kommunerne i Vejle, Give, Egtved og Jelling til Vejle Kommune. 
Børkop fremtræder i dag som en moderne danske oplandsby, der naturligt nok er præget af den tætte relation til Vejle. Derfor findes der store parcelhuskvarterer i byen.
 
 
7080.nu vil i den kommende periode bringe nogle historier omkring lokalområdet.
Hvis du ligger inde med en god historie eller fortælling, må du meget gerne sende den til mig på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - på forhånd tak. 

Om 7080.nu

På denne hjemmeside finder du en samlet oversigt over butikker, virksomheder, foreninger og institutioner i hele området som omfatter Børkop, Brejning, Gårslev, Hvidbjerg, Andkær, Skærup, Smidstrup, Gauerslund, Mørkholt, Høll, Sellerup, Bredstrup, Pjedsted

Her finder du bla. frisør, smed, cafe, dagligvare butik, restaurant, børnehave, lokalråd, dagpleje, strand, seværdighed og meget mere. 

Læs mere her

Bliv partner

Få din virksomhed på 7080.nu med et partnerskab 

Læs mere om mulighederne her

Køb bannerreklame

Køb bannerreklame og bliv set i lokalområdet

Se mulighederne her

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator