7080.nu

Åbning af Børkop Sund By på lørdag 10:00 - 14:00

Program for dagen:

09,00 - 6. juli Garden marcherer fra Kastanjehaven
09.00  -Juelsminde Pigegarde marcherer fra Lærkevej
10.00 - Festplads og forretninger åbner
10.15 - Garder ankommer til torvet
10.30 - Åbning af Børkop Sund By
11.00 - Motionsbanko starter
11.15 - Børkop Pokemon Games starter
11.30 - 10 minutters Fun-Fit
12.30 - 10 minutters Fun-Fit
13.30 - Præmieoverrækkelse Hvids Fodpleje
13.35 - Præmieoverrækkelse Motionsbanko
13,50 - Præmieoverrækkelse Børkop Pokemon Games
10:00 til 14:00 - Cykling på tid
  Gratis økologisk juice og sund frugt
  Salg af sunde retter
  Servering af sund boble vand
  Mød Børkops sunde foreninger og forretninger
14.00 Børkop Sund By – og forretninger lukker

 

Tak til sponcorerne:
Comwell i Brejning, XL-serigrafi, Rema 1000, Fynske Bank, HP-Schou A/S, Grøndahl Coiffure, Passion by Bjerning, Nostalgi Living, Helles Diner, Bruuns og NyBolig

 

NB: Præmievindere skal være til stede ved præmieoverrækkelsen.

Børkops borgere planter frugttræer i Farbror Svends Park.

Lørdag den 2. juli kl 10,00 planter Børkops borgere 10 nye frugttræer i farbror Svends Park.

Det er Hans Nørbo, der selv bor i området, der synes, det vil give endnu mere liv i parken, når Kongekvarterets og byens borgere om foråret kan nyde de mange blomstrende frugttræer. ” ”Og om efteråret kan de samme borgere høste kirsebær, æbler og pærer”, siger Hans Nørbo.

Inger Nielsen, der er tovholder på lokalområdets grønne team, er vældig begejstret for initiativet. ”Det er skønt, når lokalområdets borgere engagerer sig i at gøre parken endnu mere attraktiv at besøge” siger Inger Nielsen.

Det er Børkop Lokalråd, der står bag etablering af det grønne team omkring Farbror Svends Park samtidig med, at lokalrådet etablerede 2 andre grønne teams i byen. De grønne teams vil på frivillig basis bidrage til at holde byens grønne områder i pæn stand. Dette sker i tæt samarbejde med Vejle Kommune. Hvis man gerne vil hjælpe med dette, er man velkommen til at kontakte formanden for Børkop Lokalråd Andreas Kærgård på tlf. 61281602 eller sende en mail til formand@børkop.dk

Børkop har nu sin første 24/7 hjertestarter og 20 førstehjælpere

Fredag den 26. februar fik Børkop sin første udendørs hjertestarter, så borgerne kan få fat i en hjertestarter døgnet rundt.

Hjertestarteren hænger ved Rema 1000 i Børkop, og på billedet ses lokalrådsformand Andreas Kærgård takke Gitte Larsen fra Rema 1000 for hendes støtte til projektet. Samtidig ses den røde taske med hjertestarteren og i baggrunden skimtes den grønne kasse, hvor hjertestarteren opbevares.

20 førstehjælpere er klar til at hjælpe lokalbefolkningen

Børkop og Skærup får samtidig 20 førstehjælpere, der er klar til at hjælpe, når der er behov i lokalområdet. De 20 førstehjælpere har netop gennemgået et førstehjælpskursus med det formål at skabe et lokalt beredskab, der er parat, hvis borgerne ønsker hjælp.

Uddannelsen omfatter førstehjælp ved hjertestop, ulykker, blødninger, kemiske påvirkninger, bevægeapparatet og sygdomme.

 

Ring altid først 112

 

Se listen her

 

Når behovet for førstehjælp opstår, skal borgeren først ringe 112, og derefter kan borgeren kontakte en af lokalområdets førstehjælpere, der muligvis kan nå frem før ambulancen, og dermed starte den nødvendige førstehjælp. Kontaktoplysninger til de 20 førstehjælpere, kan ses på 7080.nu, på Børkop.dk og i en brochure, der husstandsomdeles i løbet af foråret.

Samarbejde mellem Børkop Lokalråd, Dansk folkehjælp og Tryg fonden

Disse 3 parter har været sammen i et projekt, der skulle bidrage til hurtig livgivende førstehjælp af frivillige. Erfaringerne siger, at overlevelseschancerne for personer som fx rammes af hjertestop, og som ikke får genoplivende behandling falder med 10% pr minut. Derfor handler det om, at genoplivningen starter hurtigst muligt.

 

 

 

Vil du støtte kampen for elevatorer på Børkop station så mød op

Lørdag d. 27. februar klokken 10.30 på Helles Diner vil repræsentanter for Børkop Lokalråd fortælle mere om planerne for elevatorer på Børkop Station. 

Alle interesserde er velkomne til at dukke op. 

Gennem de sidste par år har Børkop Lokalråd arbejdet på at få etableret elevatorer på stationen.

Der har været støtte af en række lokale borgere, som trofast er mødt op ved de forskellige arrangementer, der har været afholdt.

Vis din støtte og mød på i morgen.

Skal Ungehus Børkop åbne den 1. marts 2016?

Børkop Lokalråd mangler lige nu:
50 unge, der vil komme i huset
30 voksne, der vil tage 1-2 vagter hver måned

Meld dig på mødet tirsdag den 2. februar kl 19,00 på Englystskolen via Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Brænder du for at gøre noget godt for Børkop?

Så stil op på Børkop Lokalråds generalforsamling den 26. januar 2016 kl 19,30 i Børkop kulturhus.

Der er 2 bestyrelsesposter og 2 suppleantposter, der skal besættes.

De valgte involveres dybt i et fantastisk spændende arbejde med Børkops fortsatte udvikling og kan dermed bidrage til, at Børkop også i fremtiden er et godt sted at leve og bo.

Mere info på 61281602

Med venlig hilsen
Børkop Lokalråd

Generalforsamling i Børkop Lokalråd

Børkop Lokalråd indkalder lokalområdets borgere,
foreninger, 
institutioner og virksomheder til
ordinær 
generalforsamling
 
Tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 i
Børkop Kulturhus med følgende dagsorden:
 
 
1. Valg af dirigent
2. Lokalrådets beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde seneste den 18. januar 2016 på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Alle personer over 18 år med tilknytning til lokalområdet - enten som indbyggere eller som repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder med domicil i lokalområdet - er valgbare og har valgret til bestyrelsen.
 
På generalforsamlingen kan kun stemmes ved personligt fremmøde, mens kandidater, der ikke
kan være til stede ved afstemningen, kan vælges, såfremt fuldmagt er givet til bestyrelsen eller
generalforsamlingens dirigent.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Børkop Lokalråd

Vil du også engagere dig i lokalområdet?

Nyhed fra Børkop Lokalråd

Helle Thorning-Schmidt talte i sin åbningstale i oktober 2014, om de frivilliges indsats i Danmark. Hun var glad for den store indsats, som op imod 2 millioner eller 1/3 del af den voksne befolkning i Danmark giver.

Imidlertid er de statslige og kommunale midler til at realisere aktivitetstilbud og hjælpeforanstaltninger i lokalområderne gennem de sidste 10 år blevet mindre, hvilket nu medfører en stigende drøftelse om et nødvendigt samspil i udviklingen af vor velfærd.

Derfor er Børkop som lokalsamfund blevet endnu mere afhængig af, at der er mennesker der frivilligt engagerer sig i gennemførelsen af nogle af de ønsker og behov som borgerne i lokalsamfundet har.

I Børkop ser vi også dette i rigt mål, idet fx mange frivillige udgør bestyrelsesmedlemmer og trænere i lokalområdets mange foreninger, er besøgsvenner eller hjælpere gennem ældreorganisationerne eller bakker op om de nye flygtninge, der er flyttet ind i Asyl Børkop.

I lokalrådets regi har vi i 2015 fx også set det i forbindelse med den store foreningsopbakning, der var til maj måneds velkomstmøde for nye tilflyttere, og i Handels og erhvervsforeningens engagement og indsat i at udbygge handelsmulighederne.

Da personer, der engagerer sig frivilligt i forskellige aktiviteter får samtidig nye bekendtskaber og skaber dermed værdifulde relationer til andre borgere i lokalsamfundet.

Så hvis du endnu ikke er engageret i en eller flere aktiviteter i lokalsamfundet håber jeg, dit nytårsfortsæt er, at bruge 1, 10 eller 17 timer om måneden (som undersøgelsen viser, at den frivillige i gennemsnit gør) på at gøre en forskel for andre mennesker og for lokalsamfundet.

Hvis du ønsker at arbejde frivilligt i lokalrådets regi inviterer jeg dig til Børkop Lokalråds generalforsamling den 26. januar 2016 kl. 19,30 i Børkop Kulturhus, Ågade 6, Børkop eller til at kontakte mig på 61281602 eller  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dermed bidrager også du til, at Børkop er et godt sted at bo og leve.

Grønne teams i Børkop

Mandag d. 9. November 2015 Kl. 19.00 - 21.00 i Børkop Kulturhus

Velholdte grønne områder er en fryd for øjet. Desværre er det kommunale budget ikke mere til, at vi kan få den ønskede standard.

Derfor må vi selv hjælpe til, så vil du også hjælpe med at vedligeholde lokalområdets grønne områder? Så kom og hør nærmere.

Programmet er:

1)  velkomst, formål og mål

2) praktiske opgaver for grønne teams ved Gårslev lokalråd

3)  præsentation af lokalrådets tovholdere

4)  støtte fra Vejle Kommune

5) opsamling på hvad du får ud af at deltage i et grønt team

6)  spørgsmål og etablering af grønne teams

 

Du kan kontakte formanden på telefon 61281602 ellervia mail  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Du kan også kontakte lokalrådet og læse om dets aktiviteter på

www.børkop.dk x www.bl.7080.nu x www.facebook.com/borkoplokalraad

 

Transportministeren besøger Børkop Station den 9. november

Mandag den 9. nov. 2015 kl 12,00 besigtiger transportminister Hans Christan Scmidt Børkop station.

Transportministeren har sagt JA tak til Børkop Lokalråds invitation til at selv at se, hvordan adgangsforholdene for rejsende er på Børkop station.

Så hvis du er en af de borgere, der har besvær med at benytte toget på grund af dårlige adgangsforhold, beder vi dig møde op på mandag. Dermed kan du vise transportministeren, hvordan det er umuligt for dig at benytte toget pga adgangsforholdene.

Endelig beder Lokalrådet om, at dele denne information mest muligt, da det er rigtigt vigtigt, at informationen om ministerens besøg når alle, der benytter eller gerne vil benytte Børkop Station, så et stort fremmøde kan synliggøre problemets omfang for transportministeren.

Så DEL, DEL, DEL, DEL,DEL, DEL, DEL, DEL

 

Oplev naturen hvor du bor på Naturens Dag i Børkop

Børkop Lokalråd inviterer i år til naturvandring på Naturens Dag søndag d. 13. september. 

Mærk suset i træernes toppe, kast dig ud undervands-forhindringsbane eller studér skovbundens vilde liv på tæt hold. Det er nogle af de vilde oplevelser naturen byder på, og søndag den 13. september er der masser af muligheder for at opleve naturen hvor du bor. Her er det nemlig Naturens Dag og over hele landet er der naturaktiviteter for hele familien.

I Børkop inviterer Børkop Lokalråd til Naturens dag, hvor alle er velkomne til at opleve de små detaljer i vor smukke natur og få sat navne på blomster, planter og insekter?

Dagen starter i gården ved Børkop Vandmølle, Vandmøllevej 4 kl. 10,00. Guide er naturvejleder Bo Levesen fra Børkop. Bo er en rigtig god fortæller og vil undervejs fremhæve naturens specialiteter så deltagende børn og voksne vil se på naturen i Børkop med nye øjne.

Turen varer et par timer.

Arrangementet er en del af ”Naturens Dag”, hvor Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og en lang række lokalforeninger, kommuner, naturvejledere, kulturelle institutioner mv. åbner naturen i hele landet for besøgende. På www.naturensdag.dk kan du søge på arrangementer i nærheden eller få ideer til familiens naturoplevelser på egen hånd.

Oplev naturens hvor du bor
Temaet for Naturens Dag er i år ”Naturen hvor du bor”. Vi vil gerne være med til at sætte fokus på mulighederne i den nære natur omkring os og dele vores friluftsinteresse med andre. Der er vildt mange muligheder i naturen, hvad enten det er i skoven, ved havet eller i baghaven, og det håber de to organisationer at flere danskere får øjnene op for på Naturens Dag 13. september 2015.

Børn er mindre i naturen
Uden konkrete naturoplevelser mister børnene følelsen af samhørigheden med naturen og forståelsen af, at naturen er vores livsgrundlag. Derfor er det alvorligt, at en Gallupundersøgelse fra 2015 viser, at næsten halvdelen af de danske forældre til børn i alderen 5-12 år ikke mener, at deres børn kommer nok ud i naturen. Computer, tv og dårligt vejr er blandt nogle af forhindringerne.

Skoler og institutioner holder også Naturens Dag
Ud over at åbne naturen for børn og deres familier på Naturens Dag, holder Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet Naturens Dag for skoler og institutioner. Det sker fra den 7. til 11. september, hvor lærere og pædagoger slipper børnene ud til en eller flere dages læring, undervisning og leg i naturen. I år er over 100.000 børn tilmeldt Naturens Dag via deres skole eller institution.  

Yderligere information om arrangementet i Børkop:

Målgruppe: Børn og voksne i alle aldre

Arrangør: Børkop Lokalråd

Deltagerpris: 0 kr

Tilmelding til: Andreas Kærgård på tlf. 61281602 eller via Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Facebook: www.facebook.com/borkoplokalraad

Find billeder på: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=21467

Yderligere information om Naturens Dag: www.naturensdag.dk og Naturens Dags facebookside.

Louise Skou Grindsted, Friluftsrådet, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. telefon: 40337402

Sophie Lundbæk, Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. telefon: 31193252

Afgørende møde om iværksætterhus i Børkop

Invitation til kommende beboere i det nye iværksætterhus i Børkop

Siden mødet i februar i Skansebakken har lokalrådets arbejdsgruppe arbejdet videre på planerne. Nu nærmer tiden sig, hvor Vejle Kommunes budget for 2016 skal lægges fast. Vi har borgmesterens ord for, at såfremt vi kan fylde et hus, så vil kommunen se meget positivt på initiativet, og åbne kommunekassen for os.

Så nu er det alvor. Chancen kommer kun én gang, så det er ikke nu, der skal lurepasses!

Går du med ønsket om at flytte ind i nyrenoverede lokaler i det centrale Børkop, med en flok driftige iværksættere, så er det nu du skal holde dig til.

Vi afholder det afgørende møde TIRSDAG D. 25. august 19:30 i Børkop kulturhus, altså i lokalerne bag biblioteket.

Tilmeld dig til tovholder Torben Nielsen på telefon 21 22 72 82. Hvis du er interesseret, med ikke kan deltage i mødet, beder vi dig også kontakte Torben.

Vi regner med at se dig.

 

Børnedag i Børkop

På lørdag d. 1. august fra kl. 10.00 - 13.00 er der igen Børnelørdag på Torvet i Børkop.

Tema: Børkop set fra børnehøjde - Mal fremtidens Børkop 

Galleri ASA fra Børkop arrangerer en maledag for alle børn - lokale og ferierende. 
Du kan lave dit eget maleri, der efterfølgende udstilles i Børkop Centeret

Vi håber rigtigt mange lokale og turistbørn vil komme og bidrage til det store fællesmaleri om fremtidens Børkop.

 

FredagsRock den 26. juni 2015 kl 17,00 - 20,00

Programmet

Katfish kommer fra Gårslev, og bandets navn betyder egentlig en malle - en fisk med utrolig mange smagsløg. Og det er, hvad de 6 medlemmer af Katfish leverer -  netop et utroligt varieret repertoire med en masse blandede numre fra de sidste fire årtier. Tag godt mod Katfish, der for første gang præsenteres live i Børkop.

Mellem Katfish 2 sæt præsenterer vi fra Viborg Pink & Bald, der er to unge mennesker, der har sunget sammen i  13 år.  Glæd dig til at høre let it be, black velvet, og syrup and honey.

Bliv en del af Børkops handelsliv

Børkop Lokalråd søger personer, der drømmer om at åbne og drive butik i Børkop Centret, samt personer, der har lyst til at arbejde der.

Det kan være du/i går med tanker om at blive en del af handelslivet, men lige mangler det sidste skub økonomisk eller mangler ressourcer til opbygningen af selve konceptet/butikken. Så kan Børkop Lokalråd bistå med vejledning og ideer til finansieringsmuligheder.

Vi håber at få fat i de personer, som brænder for at gøre Børkop til en større handelsby. Vi er netop i gang med at skabe kontakt til flere kæder indenfor bl.a. sko og tøj, men har brug for, at der er personer, som kan drive butikkerne, eller eje dem.

Så kontakt Børkop Lokalråd på Andreas Kærgård Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du selv eller en du kender, har lysten til at gøre Børkop Centret til aet godt sted at handle. Vi samler oplysningerne fortroligt og vil hjælpe i den udstrækning, som vi kan!

 

Skal ideen om at etablere et spillested i Børkop droppes?

Indtil nu har en lille gruppe ildsjæle arbejdet med at få etableret et spillested i Børkop, og på mødet med politikerne den 12. maj fik Arne Rasmussen, der p,t, fungerer som gruppens tovholder, næsten politikernes tilsagn om at ville støtte etableringen.

Men det kniber gevaldig med opbakning fra brugerne (unge og ældre musikere). Og hvis der skal etableres et spillested i Børkop, skal dette have opbakning fra min 20-30 musikere, der jævnligt vil benytte spillestedet

Så derfor inviterer arbejdsgruppen for sidste gang alle interesserede til møde den 25. juni kl. 19,30 i Børkop Kulturhus, Ågade 6, 7080 Børkop

Vi har lokalerne, vi har pengene -vi mangler de udøvende musikere.

Så hvis du vil arbejde for et spillested Børkop, er det afgørende, at du møder op den 25. juni.

Tilmelding til arne på telf 21824266

 

Kend historierne om Børkop

Den 20 juni 2015 kl. 13,00 starter en spændende rundtur gennem det historiske Børkop. ” Vi har opdaget, at mange af Børkops tilflyttere endnu ikke kender meget til Børkops historie, siger Andreas Kærgård, der er formand for Børkop Lokalråd. Derfor har lokalrådet allieret sig med to af indfødte borgere, der på en 3-4 timers rundtur vil fortælle om alle de spændende steder og begivenheder, der er grundlaget for dagens Børkop.

Guiderne Ruth Carlsen og Asger Christensen vil indvi deltagerne og deres børn i den historiske udvikling samt i de anekdoter, der både hersker nu og tidligere i landbyen Børkop.

Man kan høre om mølleren, der lejede et særtog til København samt om, hvordan Galop Anna irettesatte Børkops unge piger. Endvidere får man svar på, om Børkop var det første sted i Jylland, hvor der kom gadelys, og om der lå en gammel grovsmedje på det sted, hvor der i dag er apotek.

Arrangementet er gratis, men der er tilmelding til Ruth Carlsen på telefon 20618322, 75868356 eller på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Er du sanger eller musiker og gerne vil optræde

SÅ ER MULIGHEDEN DER NU

I LØBET AF SOMMEREN VIL BØRKOP LOKALRÅD PRÆSENTERE: 
  • MUSIKERE
  • AMATØRBANDS
  • SANGERE
  • COUNTRY
  • SPILLEMÆND
  • RAPPERE
  • M. FL.

Fra scenen på torvet i Børkop…

HVIS DU/I VIL OPTRÆDE SKAL DU KONTAKTE:
Andreas Kærgård på tlf. 6128 1602
Eller på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Nyhed fra Børkop Lokalråd

Få en snak med din byrådspolitiker

Børkop Lokalråd inviterer lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder til en snak med 5 af byrådspolitikere med adresse i lokalområdet.
 
Tirsdag den 12. maj 2015 kl 19,00 - 21,00 I Børkop Kulturhus
 
Formålet med aftenen er en drøftelse af de forslag og ideer, som borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i Børkop lokalområde gerne vil have gennemført, ligesom politikerne vil involvere deltagerne i deres tanker om fremtidens Børkop.
 
Tilmelding til formanden for Børkop Lokalråd på tlf. 61281602 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 
Du kan også kontakte lokalrådet og læse om dets aktiviteter på www.børkop.dk x www.bl.7080.nu x www.facebook.com/borkoplokalraad

Foreningssamarbejde gav ½ million til Børkop

En idebeskrivelse har netop givet Børkop ½ mill kr til gennemførsel af et projekt, hvor formålet er, at

1)   Skabe en sund by, hvor der er mulighed for at bruge naturen og få rørt musklerne uanset om du er ung, gammel eller midt i livet og

2)   styrke lokalområdets sociale netværk på tværs af alder og kvartermæssige bopæl. Rundturen og snakken ved de forskellige stationer vil styrke de sociale relationer, fællesskabet og sammenhængskraften i lokalområdet. 

3)   styrke kendskabet til lokalområdet dets butikker, parker m.v. hvilket er vigtigt i Børkop Lokalområde, da lokalområdet gennem de sidste 10 år har fået rigtigt mange nye tilflyttere. Dette opnås ved, at ruten vil gå gennem hele lokalområdet.

Beløbet var præmie i en konkurrence, som Vejle Kommunes udvalg for lokalsamfund og nærdemokrati havde udskrevet blandt kommunens 24 lokalråd. Kåringen fandt sted på lokalrådenes årsmøde den 23. april 2015, og foruden Børkop blev Ødsted Lokalråd tildelt penge, da disse to lokalråd fik flest stemmer fra de deltagende 21 lokalråd.

Projektet går ud på at etablere forskellige stede i lokalområdet med kunst og kondiredskaber på en rute, der fører gennem hele Børkop Lokalområde.

Projektet er blevet udfærdiget af Børkop Handels- og erhvervsforening, Grundejerforeningen Kragelund Vest, Grundejerforeningen Lilholtgård og Børkop Lokalråd.

Projektet realiseres i efteråret 2015.

” vi er glade for, at kåringen også beviser, at et lokalområde kan opnå fantastiske resultater, hvis bare vi står sammen”, siger Andreas Kærgård, der er formand for Børkop Lokalråd.

 

På billede ses

Fra venstre Sofie Vad Bruun, Børkop Handels- og Erhvervsforening, Konrad Konradsson, Børkop Handels- og Erhvervsforening, Inger Nielsen, Børkop Lokalråd, Bjarne Nørlem, Grundejerforeningen Kragelund Vest, Marlene Hasen, Børkop Handels og Erhvervsforening og Andreas Kærgård Børkop Lokalråd. 

Gruppens sidste deltager: Michael Guldbrandtsen, Grundejerforeningen Lilholtgård nåede desværre ikke frem til fotografering.

 

 

 

Underkategorier

Om 7080.nu

På denne hjemmeside finder du en samlet oversigt over butikker, virksomheder, foreninger og institutioner i hele området som omfatter Børkop, Brejning, Gårslev, Hvidbjerg, Andkær, Skærup, Smidstrup, Gauerslund, Mørkholt, Høll, Sellerup, Bredstrup, Pjedsted

Her finder du bla. frisør, smed, cafe, dagligvare butik, restaurant, børnehave, lokalråd, dagpleje, strand, seværdighed og meget mere. 

Læs mere her

Bliv partner

Få din virksomhed på 7080.nu med et partnerskab 

Læs mere om mulighederne her

Køb bannerreklame

Køb bannerreklame og bliv set i lokalområdet

Se mulighederne her

Kontakt 7080.nu

Free xml sitemap generator